Lagändring: Nya bestämmelser om undantag från skattskyldighetens inträde för snus, tuggtobak och övrig tobak

Enligt nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 inträder inte skattskyldigheten för snus, tuggtobak och övrig tobak för den som är godkänd lagerhållare i vissa fall. Detta innebär att varor för vilka skattskyldigheten skulle ha inträtt enligt 39 § 1 b LTS ändå inte ska beskattas om något av undantagen är tillämpligt.
Source: Rättslig vägledning