Lagändring: Nya bestämmelser om säkerhet vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak

Nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 om säkerhet vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak.
Source: Rättslig vägledning