Lagändring: Nya bestämmelser om beskattning av övrig tobak

För att göra tobaksbeskattningen mer heltäckande införs den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i LTS som innebär en utvidgning av tobaksbeskattningen till att även omfatta så kallad övrig tobak.
Source: Rättslig vägledning