Lagändring: Nya bestämmelser om anmälan och ställande av säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak och övrig tobak

Nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 om anmälan och ställande av säkerhet för den som för in eller tar emot snus, tuggtobak och övrig tobak.
Source: Rättslig vägledning