Lagändring: Ny tid för överklagande av beslut om återbetalning av energiskatt på bränsle till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige

Ett överklagande ska komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den enskilda fick beslutet. Bestämmelsen träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter ikraftträdandet.
Source: Rättslig vägledning