Lagändring: Ny skattebrottsdatalag från den 1 juli 2017

Sidan om behandling av uppgifter i den brottsbekämpande verksamheten har skrivits om med anledning av de nya reglerna.
Source: Rättslig vägledning