Lagändring: Ny sida i rättslig vägledning med anledning av nya bestämmelser i LSKE om när skattskyldigheten inträder.

Source: Rättslig vägledning