Lagändring: Ny sida i rättslig vägledning med anledning av nya bestämmelser i LSKE om en ny typ av godkänd aktör, s.k. registrerad EU-handlare.

Source: Rättslig vägledning