Lagändring: Ny bestämmelse om skattskyldighetens inträde för den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak och övrig tobak utan att skatt för varorna har redovisats i Sverige

Ny bestämmelse från och med den 1 augusti 2021 om skattskyldighetens inträde för den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak och övrig tobak utan att skatt för varorna har redovisats i Sverige.
Source: Rättslig vägledning