Lagändring: Ny bestämmelse om säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land

Ny bestämmelse från och med den 1 augusti 2021 om säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land.
Source: Rättslig vägledning