Lagändring: Ny bestämmelse om innehavsbeskattning av snus, tuggtobak och övrig tobak

Den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatten för varorna har redovisats i Sverige är skattskyldig.
Source: Rättslig vägledning