Lagändring: Ny aktör med anledning av ny bestämmelse om registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak till Sverige

Ny aktör från och med den 1 juli 2021 med anledning av ny bestämmelse om registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak till Sverige.
Source: Rättslig vägledning