Lagändring: Negativ nettoomsättning

Om nettoomsättningen för mars och april är negativ, ska nettoomsättningen för den perioden anses vara 0 kr. Ändringen gäller från och med den 4 juli 2020.
Source: Rättslig vägledning