Lagändring: Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärkas ytterligare

Kravet på arbetstidens längd sänks till hälften av arbetstiden och det högsta sammanlagda avdraget höjs till 600 000 kronor per månad. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021.
Source: Rättslig vägledning