Lagändring: Nedsättning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Nya regler träder i kraft den 1 april 2020. Den förstärkta nedsättningen sker genom att taket för avdraget från avgiftsunderlaget höjs och att den allmänna löneavgiften sätts ned med 10 procentenheter.
Source: Rättslig vägledning