Lagändring: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Reglerna om regionalt avdrag i stödområde kommer från den 1 augusti att bara vara tillämpliga på den del av ersättningen som överstiger 25 000 kr till de anställda som fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång.
Source: Rättslig vägledning