Lagändring: Möjligheten att rätta en oriktig uppgift och undgå skattetillägg kan under vissa förutsättningar tidsbegränsas när Skatteverket har beslutat om att genomföra en generell kontroll

En rättelse är inte på eget initiativ om den görs först två månader efter utgången av den månad då verket informerade om kontrollen. Ändringen i SFL trädde i kraft den 1 augusti 2018. Motsvarande ändring har införts i skattebrottslagen.
Source: Rättslig vägledning