Lagändring med anledning av corona: Tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen från 1 april till 31 december 2020

Undantaget från förmånsbeskattning gäller både för anställda och uppdragstagare. Skattefriheten gäller oavsett om förmånen ges ut av en arbetsgivare, uppdragsgivare eller av en annan part.
Source: Rättslig vägledning