Lagändring med anledning av corona: Tillfällig nedsättning av den allmänna löneavgiften på underlag för egenavgifter under 2020.

Ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på underlag för egenavgifter som uppbärs under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Nedsättningen gäller upp till ett avgiftsunderlag på 100 000 kronor.
Source: Rättslig vägledning