Lagändring med anledning av corona: Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars till 30 juni 2020 påverkar avdragsrätten för särskilt avdrag i stödområde

Det särskilda avdraget i stödområde får inte beräknas på underlag som samtidigt utgör underlag för avdrag enligt lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare.
Source: Rättslig vägledning