Lagändring med anledning av corona: Tillfällig inskränkning av underlaget för beräkning av särskilt avdrag.

Det särskilda avdraget från egenavgifter och allmän löneavgift för verksamheter i stödområde A blir under 2020 endast tillämpliga på underlag för egenavgifter till den del de överstiger 100 000 kr.
Source: Rättslig vägledning