Lagändring med anledning av corona: Tillfällig inskränkning av underlaget för beräkning av generellt avdrag.

Det generella avdraget från egenavgifter blir under 2020 endast tillämpligt på underlag för egenavgifter till den del de överstiger 100 000 kr.
Source: Rättslig vägledning