Lagändring med anledning av corona: Tillfällig inskränkning av underlaget för beräkning av avdrag från egenavgifter och allmän löveavgift.

Reglerna om generellt avdrag och särskilt avdrag för verksamhet i stödområde A blir under 2020 endast tillämpliga på underlag för egenavgifter till den del de överstiger 100 000 kr.
Source: Rättslig vägledning