Lagändring med anledning av corona: Kostförmån som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation blir skattefri, med retroaktiv tillämpning på förmåner som lämnas efter den 29 februari 2020.

Förmån av kost ska inte tas upp till beskattning om det framgår av omständigheterna att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på motprestation. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas även retroaktivt på förmån som har lämnats efter den 29 februari 2020.
Source: Rättslig vägledning