Lagändring med anledning av corona: Förhöjd avdragsrätt för beskattningsår som avslutades 2019

Med anledning av coronaviruset infördes i april 2020 en retroaktiv rätt till ett förhöjt avdrag för avsättning till periodiseringsfond.
Source: Rättslig vägledning