Lagändring med anledning av corona: Det förstärkta stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden januari–mars förlängs t.o.m. juni 2021

Detta innebär bl.a. att en anställds arbetstidsminskning får uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid även under perioden april–juni 2021. Vid en sådan arbetstidsminskning ska arbetstagarens löneminskning uppgå till 12 procent av ordinarie lön.
Source: Rättslig vägledning