Lagändring med anledning av corona: Bestämmelserna om SKB gäller vid omprövning av beslut som är fattade med stöd av lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Vid omprövning och överklagande av anståndsbeslut gäller 66 kap. 5 § SFL. Ett grundbeslut att återkalla ett anstånd helt eller delvis är inte ett omprövningsbeslut.
Source: Rättslig vägledning