Lagändring: Lokalt lämnade land-för-land-rapporter ska inte överföras till andra stater och jurisdiktioner än medlemsstater i Europeiska unionen

Lagändringen beror på att OECD har publicerat nya vägledande riktlinjer i fråga om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter.
Source: Rättslig vägledning