Lagändring: Kravet på egenhändigt undertecknande av en begäran om omprövning har tagits bort

Sidan om föreläggande inom fastighetstaxering har uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning