Lagändring: Kopplingen till nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) har slopats när det gäller att bestämma vilket avfall och skrot som omfattas av omvänd skattskyldighet

Source: Rättslig vägledning