Lagändring: Kassaregister för utländska företag utan fast driftställe i Sverige

Dessa företag omfattas inte längre av det generella undantaget från kravet att använda kassaregister. Ändringarna trädde i kraft den 1 maj 2017.
Source: Rättslig vägledning