Lagändring: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för inlämnande av uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang

Tidpunkten för uppgiftslämnandet har skjutits upp och reglerna om rapporteringsavgift enligt 49 c kap. SFL kommer därför att kunna tillämpas först efter den 31 januari 2021.
Source: Rättslig vägledning