Lagändring i 15 § FOL. Träder i kraft den 2 april 2019.

Lagändringen gäller en utökning av vilka boenden som omfattas i 15 § FOL.
Source: Rättslig vägledning