Lagändring: Höjt takbelopp för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (preliminärt uppskov)

Det maximala taket för hur högt ett uppskovsbelopp kan vara höjs från 1 450 000 kr till 3 000 000 kr för avyttring av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter som sker från och med den 1 juli 2020.
Source: Rättslig vägledning