Lagändring: Höjning av effektgränserna för el som framställts från vind, vågor, sol eller annan energikälla utan generator

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning