Lagändring: Höjd vägavgift 1 juli 2019

Sidan Så beräknas vägavgiften har uppdaterats med de nya reglerna om höjd avgift.
Source: Rättslig vägledning