Lagändring: Hela sidan Land-för-land-rapportering har skrivits om och innehåller nu de nya reglerna om land-för-land-rapportering

Reglerna träder i kraft den 1 april 2017.
Source: Rättslig vägledning