Lagändring: Från och med den 29 januari 2019 ska lagvalsavtal registreras av Skatteverket

Om makar eller registrerade partner gifter sig eller ingår registrerat partnerskap eller om de gör ett lagvalsavtal den 29 januari 2019 eller därefter, så ska ett lagvalsavtal i vissa situationer registreras av Skatteverket.
Source: Rättslig vägledning