Lagändring: Från och med den 29 januari 2019 ska äktenskapsförord som har gränsöverskridande följder vara daterade

Om makar eller registrerade partner gifter sig eller ingår registrerat partnerskap eller om de gör ett lagvalsavtal den 29 januari 2019 eller därefter, så ska ett äktenskapsförord vara daterat om det har gränsöverskridande följder.
Source: Rättslig vägledning