Lagändring: Från och med den 1 juni 2019 ska ett äktenskapsförord vara daterat

Även om ett äktenskapsförord inte har gränsöverskridande följder så ska det vara daterat om det ges in till Skatteverket för registrering den 1 juni 2019 eller därefter.
Source: Rättslig vägledning