Lagändring: Från och med den 1 juli 2017 saknar statliga myndigheter rätt till kompensation för utgifter för representation eller liknande ändamål.

Ändring i förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.
Source: Rättslig vägledning