Lagändring: Från och med den 1 juli 2017 införs en ny kategori stödmottagare för energiskatt på el.

Source: Rättslig vägledning