Lagändring: Från och med den 1 januari 2021 finns nya bestämmelser om vem som är elförbrukare vid spårbunden trafik

Source: Rättslig vägledning