Lagändring: Från den 1 juli 2017 gäller SFL även för skatt enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik

Från den 1 juli 2017 har ytterligare en punktskatt lagts till i 3 kap. 15 § SFL.
Source: Rättslig vägledning