Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2019 sänks skatten för bensin och högbeskattad diesel på grund av förändrad omräkning av skattebeloppen.

Source: Rättslig vägledning