Lagändring: För förvärv som sker efter den 31 juli 2020 gäller nya villkor för hur länge ett företag får ha bedrivit verksamhet

Om företaget, som investeraren har förvärvat andelar i, har varit verksamt i mer än sju år, kan investeraravdrag inte medges. Om företaget har förvärvat minst 25 procent av verksamheten från någon annan, ska den förvärvade verksamheten beaktas.
Source: Rättslig vägledning