Lagändring FOM3 träder i kraft 2 juli 2021. Förlängningen rör perioderna maj 2021-september 2021.

Lagändring FOM3 träder i kraft 2 juli 2021. Förlängningen rör perioderna maj 2021-september 2021.
Source: Rättslig vägledning