Lagändring: Fler förbrukningsändamål för godkännande som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el och ändrade krav på elförbrukning

Skatteverket kan från och med den 15 december 2017 pröva och godkänna ansökningar inför den 1 januari 2018.
Source: Rättslig vägledning