Lagändring: Fastställda formulär ska användas för att lämna land-för-land-rapporter

Den 1 april 2017 träder nya regler om land-för-land-rapportering i kraft. Multinationella koncerner av viss storlek ska lämna land-för-land-rapporter. Rapporterna ska lämnas på fastställt formulär.
Source: Rättslig vägledning