Lagändring: Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks i flera omgångar fr.o.m. den 1 januari 2017

Skattesatsen för vattenkraftverk har sänkts från 2,8 till 2,2 procent efter en lagändring den 1 juli 2017. Sänkningen gäller retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2017. Skattesatsen kommer att sänkas till 0,5 procent i flera steg mellan 2017–2020.
Source: Rättslig vägledning